dobro došli na sajt JU medicinske škole doboj

Plan održavanja higijene

Plan održavanja higijene sadrži ko, kada, gdje, šta, čime i kako obavlja čišćenje, pranje, dezinfekciju i preduzimanje drugih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i drugih rizika po zdravlje ljudi u vaspitno -  obrazovnoj ustanovi, kao i ko vrši nadzor nad sprovođenjem tih aktivnosti. 

          Plan održavanja higijene

Plan protoka informacija i hodogram aktivnosti u slučaju pojave simptoma korona virusa kod učenika


Planom protoka informacija i hodogramom aktivnosti određuje se ko, na koji način i koga obavještava o saznanju i pojavi simptoma ili prilikom uočavanja istih kako i kada reaguju (roditelji, učenici, nastavnici, odjeljenjske starješine, radnici škole...)
         Powered by WebExpress