dobro došli na sajt JU medicinske škole doboj

Vlada RS je donijela odluku da nastava, za školsku 2020/2021.počne 01.septembra 


https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/skolaikorona.aspx
         


  Powered by WebExpress